Missie en Visie

“HagaZorg vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven. HagaZorg maakt het mogelijk voor mensen om zo zelfstandig en zinvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.

Het is onze missie om mensen te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden.

 

Onze visie: gebaseerd op vier kernwaarden

Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor anderen. Ieder mens verdient aandacht, respect en de zorg die hij nodig heeft. Ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Bij HagaZorg staat het welbevinden van mensen, onze klanten, centraal. In al onze contacten en activiteiten zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

  • Betrokken: wij hebben persoonlijke aandacht en respect voor de mensen waarmee wij werken, met oog voor ieders leefstijl, cultuur en religie.
  • Betrouwbaar: wij maken heldere afspraken, doen wat we beloven en zijn open en eerlijk in onze communicatie.
  • Ondernemend: wij spelen actief en creatief in op de behoeften van onze klanten en maatschappelijke uitdagingen, gericht op resultaat.
  • Vakbekwaam: wij zijn een organisatie van vakkundige en gepassioneerde medewerkers. Wanneer nodig werken verschillende professionals binnen én buiten HagaZorg samen in het belang van de klant.

 

Onze activiteiten zijn gericht op:

  • Het in samenhang aanbieden van wonen, diensten en zorg aan ouderen en mensen die revalidatie of verpleging nodig hebben.
  • Een persoonlijke en kleinschalige aanpak: maatwerk voor iedere klant.
  • Een sterke aanwezigheid in de stadsregio Haaglanden en Rijnmond, dicht bij de klant. Dit om kennis te hebben van hun sociale en maatschappelijke omgeving en actief te kunnen samen- en netwerken met mensen en organisaties in de buurt.
  • Het efficiënt inrichten van de organisatie voor een gezonde bedrijfsvoering: de directe dienstverlening aan de klant, vanuit de verschillende locaties, staat voorop.