Cliëntenraad

Voor HagaZorg is het erg belangrijk dat klanten hun mening vertellen en hen vertellen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het nemen van beslissingen. De deelname aan HagaZorg is zodanig georganiseerd dat de klantinstallatie wordt georganiseerd.

HagaZorg klantinstallatie is een delegatie van 3-7 klanten. Er is een voorzitter en een secretaresse. Ze vormen samen het dagelijks management. De installatie van de klant komt minstens eenmaal per jaar samen.

De installatie van de klant praat met de directeur over klantzaken en hun onderhoud en ze kunnen de directeur adviseren zonder te vragen of te vragen.

Voorbeeld onderwerpen:

Aanpak; bos tijd activiteiten, voedsel (winkel) voorwaarden

Klachtenregeling

Voor communicatie met de client setup: clientenraad@hagazorg.nl