Wijkverpleging

De zorg die u krijgt mag u zo min mogelijk belemmeren en moet u juist helpen een normaal leven te leiden. Daarbij kijken we niet alleen naar uw zorgbehoeften, maar hebben we ook aandacht voor uw manier van leven en persoonlijke wensen. We passen onze zorg hier zoveel mogelijk op aan. Wilt u bijvoorbeeld ’s morgens graag in uw eigen tijd en op uw eigen manier rustig opstarten, dan doen wij ons best daar rekening mee te houden. Ook als wij ons schema daarop moeten aanpassen. Wat u zelf nog kunt doen, doet u zoveel mogelijk zelf. Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen waar onze zorg nodig is.

Image

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is zorg die uiteenloopt van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. Denk hierbij aan ondersteuning bij het douchen, aankleden of de toiletgang, maar ook aan het geven van medicijnen, zwachtelen en toedienen van injecties.

Persoonlijke kennismaking en een persoonlijk zorgplan

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen gaan we graag met u in gesprek. Welke zorg heeft u nodig? Wat zijn uw verwachtingen? Wat kunt u nog zelf? Voor het antwoord op die vragen en een persoonlijke kennismaking komen we bij u langs wanneer u wijkverpleging bij ons hebt aangevraagd. We kunnen natuurlijk ook telefonisch met u hierover praten als u dat fijner vindt.

Samen maken we afspraken en leggen dit vast in een zorgplan voor u op maat gemaakt. We stellen op basis hiervan een klein team van verzorgenden en verpleegkundigen samen. Een team van medewerkers van wie wij denken dat ze echt bij u passen en bij wie u zich het prettigst zult voelen.

Mantelzorg als onderdeel van uw zorgplan

Heeft u kinderen, buren of andere mantelzorgers die u extra willen helpen bij niet-verpleegkundige handelingen? Wij zullen uw mantelzorgers in dat geval professioneel begeleiden. Op die manier kunnen zij u ondersteunen en kleine zorgtaken overnemen.

Bij niet-verpleegkundige handelingen moet u denken aan ondersteuning in het huishouden (boodschappen doen, schoonmaken, koken en wassen), persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden) en ondersteuning op emotioneel gebied. Maar ook kunt u denken aan hulp met uw financiën en organisatie van uw huishouden. Uw mantelzorger geeft zelf aan welke taken wel of niet van hem of haar mogen worden verwacht. Wij stemmen samen af wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Extra hulp of veranderingen in uw situatie

Mogelijk heeft u ook behoefte aan (extra) huishoudelijke verzorging, een kapper aan huis, een tuinman, een oppas voor de kinderen, een boodschappenservice of noemt u maar op. Hagazorg zal in dat geval samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Het is altijd mogelijk dat in de loop van de tijd uw situatie verandert. Wij stemmen regelmatig en als het moet direct samen met u de zorg opnieuw af op uw situatie, wensen en behoeften. Ons uitgangspunt is dat u zelf bepaalt wat er gebeurt en zo de controle houdt over uw eigen leven. Zoals wij dat zelf ook graag zouden willen.