Ziekenhuis verplaatste zorg

In overleg met de medisch specialist en/of huisarts kan specialistische zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven bij de patiënt thuis en kan worden overgenomen door Sanitas. Hierdoor kan een ziekenhuisopname verkort of zelfs voorkomen worden.

Hoge kwaliteit
Het team dat de specialistische zorg levert bestaat uit hoogopgeleide, gespecialiseerde verpleegkundigen die actief zijn in het tussengebied van ziekenhuiszorg (specialistisch) en zorg aan huis (generalistisch). Alle teamleden hebben minimaal NIVO 5 met een specialistische opleiding/ aantekening. Hierdoor kunt u vertrouwen op hoge kwaliteit van zorg.

Snelle en deskundige overname
HagaZorg werkt intensief samen met huisartsen en medisch specialisten van de ziekenhuizen uit Den Haag en omstreken. Door de goede relatie en korte communicatielijnen met toeleveranciers van medische apparatuur en overige benodigdheden wordt de zorg voor uw patiënt snel en deskundig overgenomen door HagaZorg.

Specialistische handelingen die worden verricht:

 • Medicatie-/vocht- /TPV-toediening via een centraal veneuze catheter.
 • Medicatie-/vochttoediening via een Port-A-Cath.
 • Medicatie-/vochttoediening via perifeer infuus.
 • Palliatieve sedatie middels subcutane toediening van medicatie.
 • Pijnbestrijding middels infuus of epidurale catheter.
 • Dialyse middels buikspoeling CAPD/Homechoice.

Medicatie zoals:

 • Antibiotica
 • Anti-virale medicatie
 • APD-infuus
 • Anti-hypertensiva
 • Cytostatica (alleen via easypump)
 • Diuretica – Mannitol infuus
 • Inotropica – Corticosteroïden

Voorwaarden voor specialistische zorg thuis:

 • De specialist en/of huisarts moet(en) akkoord gaan met zorgverlening in de thuissituatie.
 • Het uitvoeringsverzoek dient aanwezig te zijn (formulier is te downloaden op www.hagazorg.nl).
 • De zorgverzekeraar moet akkoord gaan met de inzet van medische apparatuur en/of medicatie.

Specialistische zorg van HagaZorg kan altijd worden ingezet als aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Ook als al een andere thuiszorgorganisatie de reguliere thuiszorg levert. De verpleegkundigen houden contact met de huisarts en/of medisch specialist van de patiënt over de stand van zaken. Deze specialistische zorg wordt niet aan kinderen verleend.

Waar specialistische zorg?

Specialistische zorg van HagaZorg kan ingezet worden bij uw patiënt thuis indien hij/zij woonachtig is in het werkgebied van HagaZorg (regio Haaglanden) dus Den Haag en de randgemeenten.